Stappen naar jouw diploma

Stappen naar jouw diploma

Om maximaal rendement te (blijven) behalen

  1. Je bereid je intens voor op de training. Legt jouw doelstellingen SMART vast met jouw manager en stuurt een cc aan HR (personeelszaken).Verkeerslicht Richmondtraining
  2. Tijdens de training doe je actief mee.
  3. Je geeft positieve en duidelijke feedback geven aan jouw mededeelnemers.
  4. Je gaat respectvol om met de vertrouwelijke informatie (houd alles binnenskamers).
  5. De trainingsruimte is 100 % veilig – je kunt zeggen wat je wilt èn wat nuttig en nodig is.
  6. Na elke training/sessie bespreek je met je manager de inhoud van de training aan de hand van jouw verkeerslicht.
  7. Elke week neem je het getrainde door met jouw leerpartner/buddy om het getrainde scherp te houden.
  8. In de 3 maanden na de laatste sessie beoordelen jullie elkaar tijdens je werk, geef elkaar heldere feedback en geef aan wat je partner nog kan verbeteren.
  9. Na drie maanden een collectieve sessie waarin jullie elkaar een gemotiveerd cijfer voor praktijktoepassing geven. Wat past je collega goed toe en hoe en waar liggen duidelijke verbeterkansen. De manager mailt mij de gemiddelden. Dit gemiddelde komt op diploma te staan.
  10. Je manager ontvangt de diploma’s.

Daarna: feestelijke overhandiging diploma’s!