Informatie voor u, de opdrachtgever of manager

De aanpak voor het hoogste trainingsrendement

De juiste aandacht voor, tijdens en na de trainingen.

U als manager bepaalt voor een zeer groot deel het rendement van de trainingen. Namelijk door vooraf, tijdens en achteraf nauw contact met de deelnemers/medewerkers/sters te hebben en gericht en gestructureerd over de praktische invulling op de werkvloer te praten.

De uitnodiging

De toon dient altijd te zijn:

 • het gaat goed en kan en moet beter;
 • gaat het slecht met uw organisatie, ben daar dan volstrekt helder over;
 • betrek alle betrokkenen in de keuze van opleiding en/of bureau: de klik van hen met de trainer is veel belangrijk dan uw klik met de trainer!;
 • 'wij investeren in waardevolle medewerkers'.

Voor de training:

 • bespreek waarom zij meedoen;
 • idem de inhoud van de training;
 • op welke KPI's gaat u meten;
 • vraag op welke punten zij zichzelf willen verbeteren (u kunt de programma's als leidraad gebruiken);
 • leg deze verbeterpunten concreet met cc. HR SMART vast.

Tijdens de training (meerdere sessies):

 • Hoe verleidelijk de vragen "En hoe was het?" of "En, nog wat geleerd?" ook zijn, ze leiden nergens toe. In het beste geval is het antwoord, "Prima" en "Ja hoor". Einde oefening.

Indien u bij de trainingen bijzit:

 • aangeven waarom u erbij bent en duidelijk maken dat alles 'binnenskamers' blijft. Een trainingsruimte dient 'veilig' te zijn opdat de deelnemers hun 'gewone' gedrag kunnen en durven tonen;
 • op de achtergrond actief inhoudelijk aanvullen waar nodig en nuttig;
 • cases paraat hebben voor de modelgesprekken waarbij u in de klantrol zit/kunt zitten;

Na iedere training:

 • plan na iedere training een gesprek, waarin u vraagt:
  • hoe ziet jouw verkeerslicht eruit;
  • wat was bekend was;
  • wat is nieuw ;
  • wat ga je in praktijk brengen;
  • hoe ga je dit bereiken;
  • welke resultaten verwacht je;
  • welke vernieuwd gedrag u/de klant gaat zien:
  • wat de klanten gaan merken;
  • wat men de volgende training verwacht te gaan leren.

Vragen, vragen, vragen: ~st vragen (wat levert jou het meest op) geven de beste info.

Na afronding (meestal de derde dag/sessie):

 1. Meteen een gesprek met de vraag wat de 3 belangrijkste punten zijn die zij in praktijk gaan brengen en vooral wat zij daarmee gaan bereiken.
 2. Na één maand gesprek waarin zij een totaal overzicht geven van al hun verbeterpunten - hun verkeerslicht.
 3. Na twee maanden vertellen zij in een intern overleg wervend over wat zij met de training meer bereikt hebben.
 4. Na drie maanden bespreekt u met hen in hoeverre zij hun vastgelegde doelstellingen (SMART) hebben gehaald en bepaalt u of zij het geleerde voldoende toepassen in hun praktijk. Zo ja, dit laat ons 'via' uw HR (uw eigen HR) weten, waarna wij het certificaat/diploma vervaardigen en met een groepsfoto naar u toesturen. Wanneer een examen is afgenomen laat u ons 'via' HR (uw eigen HR) het praktijkcijfer weten.
  De mooiste manier om het praktijkcijfer te bepalen, is door iedereen elkaar minimaal drie maanden te laten beoordelen. Zij sturen hun cijfer per medewerker naar u toe (om te voorkomen dat zij f2f de cijfers moeten geven "jij eerst" en zich dan wellicht laten beïnvloeden.
  Tijdens een overleg motiveert ieder zijn of haar cijfer voor een collega en geeft dan ook aan wat hij of zij beter kan en dient te doen. Zo is ieder betrokken.
 5. Na vier maanden overhandigt u/wij in een overleg 'officieel' hun certificaat of diploma. Mooi fotomoment voor uw intranet!

Begeleiding op de werkvloer. Superbelangrijk!

Richtlijnen voor een optimaal rendement uit uw trainingsinvestering:

 • Eénmaal per week (start) en later eenmaal per maand;
 • in alle overleggen (werk-. verkoop-, afdelings-, filiaal-) het getrainde laten terugkomen;
 • vast en afgesproken tijdstip;
 • aantekeningen mee en doornemen;
 • verkeerslicht bespreken;
  • wat is opgeschreven;
  • waarom;
  • hoe breng je het in praktijk;
  • welke resultaten;
  • wat kan nog beter;
 • wanneer alles uit de training goed in praktijk wordt gebracht verlaagt u de frequentie.

Tot slot

Een mooi en gestructureerd systeem voor een hoog rendement.

Tom Richmond trainer - recruiter

Heel veel succes en graag tot een volgend contact en bel bij vragen.

Tom Richmond, trainer, 06 54 788 330