Agressietraining: omgaan met agressie

Agressietraining

Ga weer met plezier naar je werk en beteugel de agressie die jou overkomt.

"Nooit geweten dat het zo eenvoudig was om te deëscaleren.".

Waarom deze training?

Agressie, wie heeft er al niet mee te maken gehad? Overal kom je de korte lontjes tegen. In het verkeer, bij de supermarkt.

Maar wat wanneer het tot je ‘taken behoort’ om met agressieve ‘clienten’ of ‘klanten’ om te – moeten – gaan, die op de meest onverwachte momenten voor je neus staan of agressief worden. Hoe zorg je dan dat de woedende en opgefokte cliënt of boze klant snel rustig wordt. Wat moet je doen om die priemende vinger of nog erger die gebalde vuist weg te krijgen? Wat kun je doen?

De training omgaan met agressie leert de deelnemers om beter, effectiever en met hoger resultaat met agressie om te gaan.

 

Interview bij 3FM Domien en Marlou BNN

3FM belde mij ivm de toenemende agressie en de publiciteit hierover en wilden een aantal tips voor de luisteraars hoe hier mee om te gaan. 

Helaas komt dit steeds meer voor en worden frontwerkers hiermee geconfronteerd. Sterkte gewenst.

Luister voor deze tips.

Vormen van agressie

Er zijn verschillende vormen van agressie. Het is van belang deze te herkennen om de juiste acties te kunnen ondernemen. Van de verschillende soorten agressie zijn de drie meest voorkomende frustratie, instrumentele, en impulsieve agressie:

Frustratie agressie

Bij deze vorm gaat het vaak om opgestapelde frustratie en emoties die er plotseling uit kunnen komen. Frustratie agressie is vaak goed invoelbaar.

Aanpak: door je houding en door goed te luisteren kun je vrij snel de lont uit het vat halen.

Doelgerichte of instrumentele agressie

Hier gaat het vooral om manipulerend, eisend gedrag. Er is vaak sprake van het omdraaien van de rollen en het gaat onderhuids doorgaans over de vraag wie het voor het zeggen heeft. Over allerlei kwesties wordt een discussie aangegaan. Deze vorm van agressie heeft meestal veel impact op medewerkers en is niet goed invoelbaar.

Aanpak: het is van belang om duidelijk te zijn en grenzen te stellen. Aandacht voor zowel het bewaken van het eigen terrein is van belang als wat er wel en niet getolereerd wordt in gedrag.

Impulsieve of psychopathologische agressie

Deze vorm zie je vaak in combinatie met middelengebruik (drank/drugs/medicatie) of als gevolg van neurologische of psychiatrische aandoeningen.

Aanpak: het is juist lastig om in te schatten hoe de ander precies zal reageren. Om die reden is het dan ook bij deze vorm van agressie van belang om de juiste afstand te bewaren voor je eigen veiligheid. Bij deze vorm is de onvoorspelbaarheid in handelen groot, doordat je niet goed kunt weten wat er precies in iemands hoofd omgaat.

Hoe ziet de Agressietraining er uit?

Inhoud, doelgroep en achtergrond

Programma - wat ga je leren?

 • wat maakt dat mensen agressief worden: inzicht in de menselijke psyche;
 • welke instelling is nodig voor mijn functie;
 • een cliënt wordt agressief tijdens de behandeling: voorkomen, omgevingsfactoren, aan zien komen en doen wat je geleerd hebt te doen ondanks de invloed van de amygdala;
 • een klant staat briesend voor mij: welke de-escalatie technieken kan ik inzetten;
 • gebruik van de juiste woorden: welke woorden zijn olie en welke blussen:
 • gespreksstructuren om agressie in een gesprek te voorkomen;
 • welke organisatorische maatregelen kunnen wij nemen om agressie te voorkomen.

Voor wie is deze training?

 • baliemedewerkers
 • belasting medewerkers
 • belastingzaken
 • beveiligings medewerkers
 • debiteuren bewaking
 • deurwaarders
 • helpdesk
 • heffing medewerkers
 • hulpverleners
 • incasso bureaus
 • invordering
 • invordering medewerkers
 • receptionistes
 • telefonistes
 • zorgverleners
 • zorgmedewerkers

Wat is het niveau?

De agressietraining stemmen we af op het niveau van de deelnemers. Ben je een startend dan krijg je andere tegenspelers' in de oefengesprekken dan wanneer je langer in dit vakgebied werkt.

In alle gevallen geldt, dat je 100% individuele feedback en tips ontvangt, waardoor jij jouw doelstellingen voor de agressietraining zeker haalt.

 

tom richmond richmond training acquisitie training

Wanneer, €, waar en hoe laat?

De Agressie training voeren we altijd op maat voor uw organisatie uit. Zorgvuldige intake, eigen casuïstiek en coaching op de werkvloer.

Na deze Agressietraining

 • ben jij weerbaar jegens agressie;
 • hebben jij en jouw manager jou gericht getraind in omgaan met agressie;
 • kun jij agressie voorkomen;
 • kun jij agressie vormen frustratie en instrumenteel effectief aanpakken.

En nog veel meer.

Ja, ik doe mee Tom

Aanmelden

Kom eens praten Tom

Ik nodig je uit