Afspraken voor het certificaat garantie voor het beoogde resultaat in 10 stappen

  1. Goede voorbereiding op de training. SMART vastleggen van jouw doelstellingen met jouw manager en cc aan HR (personeelszaken).
  2. Tijdens de training positieve en duidelijke feedback geven aan mededeelnemers.
  3. Enthousiaste deelname.
  4. Respectvol omgaan met de vertrouwelijke informatie.
  5. De trainingsruimte is 100 % veilig.
  6. Meteen na de training gesprek met de manager waarin de inhoud van de training zorgvuldig wordt besproken t.a.v. de voorgenomen actiepunten.
  7. Na 1 maand de belangrijkste actiepunten mailen naar manager en trainer.
  8. Na 2 maanden een kort wervend verslag over de bereikte resultaten (wat, hoe, welke resultaten?).
  9. Na 3 maanden gesprek met manager die vaststelt of het getrainde voldoende in praktijk wordt gebracht. Hierna brengt de manager de trainer hiervan op de hoogte.
  10. Feestelijke overhandiging certificaten.

Zo is je certificaat echt waardevol!

ScreenHunter_04 Jan. 30 18.36