De Commerciële Trainers

De Commerciële Trainers

Zes keer per jaar bruisende, zeer inspirerende en leerzame intervisie bijeenkomsten.

 • elkaar zes maal per jaar ontmoeten;
 • kennis geven en nemen van ontwikkelingen op commerciële trainingen;
 • netwerken;
 • ondersteunen door het uitwisselen van kennis en ervaring;
 • samen projecten aanpakken en uitvoeren: de kracht van zzp’ers;
 • opvang (back-up) bij onvoorziene omstandigheden;
 • het nieuwste en beste aan onze cliënten bieden.

Criteria voor deelname (nieuwe leden zijn welkom)

 • trainer zijn op verkoop;
 • ballotage (jaar meedraaien, hierin proeftraining verzorgen, na jaar @ stemming, consensus vereist);
 • de leden houden de planning actueel;
 • wanneer leden ongewenst of irritant gedrag gaan vertonen kunnen zij verzocht worden onze werkgroep te verlaten. Dit ter beoordeling van de overige leden.

Helder toch? Kandidaat lid: je weet precies uit welk hout je gesneden dient te zijn. De reden: we zijn een geweldig open en klikkende werkgroep en dat komt omdat we elkaar regelmatig zien en het meer dan goed met elkaar kunnen vinden. Adhoc verschijnen en onze spelregels niet in acht nemen draagt hier absoluut niet aan bij.

Leden DCT

Anton, Arno, Harro, Jan-Willem, Klaas, Richard, Ron en Tom

Erelid: Henk Jan ten Z

Aspirant leden

Arjo, Bas, Muriel en Theo

dct de commerciele trainers

Dit spreekt de leden bijzonder aan

 • sfeer, voorzitter, ontspannend, geeft me energie, toegevoegde waarde, verversing, leden, dynamisch, BBQ, informeel, inspirerend, leren, uitwisselen, werkvormen

Ideeën

 • intervisie of werkvorm voorbereid door belanghebbende, schuiven met de tijden, deskundigheidsbevordering, training organiseren, stage lopen, MA voor trainers, locatie wisselen, bedrijfsbezoeken, werkvormen

Vaste agendapunten

 • Specifiek onderwerp met als vangnet (inbrenger verhinderd) de volgende punten:
  • intervisie of werkvorm indien vorige bijeenkomst aangekondigd;
  • inhoudelijk programma’s vergelijken ;
  • laatste boek;
  • laatste artikel;
  • ontwikkelingen (bijv. werkvormen);
  • laatst bijgewoonde training/congres/workshop;
  • trends;
  • concurrentie;
  • nieuwe markten;
  • intervisie inzake acquisitie e.d.;
  • testen nieuwe werkvormen.

Werkwijze:

 • we komen 6 keer per jaar bijeen;
 • de bijeenkomsten zijn van 15:57 uur tot circa 20:30 uur;
 • de voorzitter stelt data voor/vast;
 • na afloop van de workshop eten we verplicht, tenzij je echt niet kunt.

Ben je geïnteresseerd?

Bel met onze voorzitter Jan Willem Seip, hij helpt je graag verder, 06 41 547 339.

Dus wellicht tot de volgende DCT bijeenkomst, Tom Richmond