John Cleese: How not to exhibit yourself / Op beurzen niet te kijk staan