Dominante Expert Rol DER

Jij weet het!

De Dominante Expert is de specialist die:

  • weet waar kansen voor de opdrachtgever liggen;
  • loopt ver voor op de troepen (concurrenten);
  • het gehele project overziet;
  • risico’s voor het project herkent en minimaliseert;
  • de projectdoelstellingen en de belangen van de opdrachtgever helder voor ogen heeft;
  • op dominante wijze aantoont wat hij doet en waarom, om risico’s te beheersen;
  • ongewenste gebeurtenissen op een adequate manier oplost;
  • met aantoonbare, concrete prestaties zijn ervaring onderbouwt.