Checklist offertes

Checklist voorstellen (klinkt beter van offertes)

Geef per item je waardering aan (+/-, cijfer 1-10 of afgevinkt)

Checklist voorstellen / offertes

Onderdeel Cijfer Aanvulling
Adressering
Juiste titel organisatie
Idem contactpersoon (titel(s), voorletters, van de/der/den enz.)
Mevrouw / De heer (zucht)
Géén t.a.v.
Aanhef
lidwoord met hoofdletter
mevrouw / heer
Opmaak
Bladspiegel
Witruimtes
Logo prospect
Font
Foto’s prospect (van de website –  vermeld (c))
Pakkende kop
Gedaan door de DMU
Pijn en plezier
1. Referentie
Frisse opening
Accuraat
Verantwoording en gehele DMU genoemd
2. Hun verhaal
Accuraat
Pijn en plezier
Visie missie strategie
Multi level selling
(Onbereikbare) DMU
Voorschot op onze USP’s
Idem Challendersale
3. Waar staan wij voor
Toegesneden op de organisatie
Visie missie strategie
Overeenkomsten
4. Ons verhaal
wegnemen pijn
verkrijgen van plezier
Gehele DMU
ROI doorgerekend
doorvertaald in klantvoordelen
persoonlijk
prijs verpakt in klantvoordelen
btw (niet BTW)
Tabellen uitgelijnd
planning
story telling
wervend
testimonials
Cliëntcasuïstiek
5. Het vervolg
ge-prefitte vervolgafspraak
spreekt vreugde uit
Concreet SMART
Van belang
beelden/plaatjes/woorden van de prospect
actief taalgebruik (niet gaan/kan/worden/zal)
wervend
we hebben er zin in
testimonials
bewijzen van eerdere successen
pijn
plezier
foutloos