De kunst van het vragen stellen

Bewustzijn
Toekomstbeeld > Realiteits toetsing > Opties > Acties
Verantwoordelijkheid

Vragen voor bewustwording, een nieuwe kijk op de zaak

 • Als je in jouw ogen goed werk aflevert, hoe ziet dat er dan uit?
 • Wat zijn aspecten van kwaliteit in jouw werk?
 • Wat is in de ogen van onze klant/jouw klant kwaliteit?
 • Als jij klant was van onze organisatie, wat zou je dan zeggen over onze kwaliteit?
 • Wat maakt dat jij tevreden naar huis toe gaat?
 • Hoe kun je je werk veranderen zodat je vaker tevreden naar huis toegaat?
 • Wat zijn de verschillende taken die jij uitvoert?
 • Geef jezelf een cijfer voor deze taken van 1-10.
 • Welke van deze taken ga je verbeteren?
 • Welke aspecten bepalen de kwaliteit van de samenwerking in ons team?
 • Geef hier punten voor.
 • Welke aspecten ga jij verbeteren?
 • Waar let je op, terwijl je aan het werk bent, om in de gaten te houden of het goed gaat?
 • Wat ga je structureel en radicaal in je eigen werk verbeteren?

Vragen voor verantwoordelijkheid, de keus krijgen en nemen

 • Wie is/zijn volgens jou verantwoordelijk voor dit resultaat, deze taak, het realiseren van deze doelstellingen, de sfeer van de samenwerking, de kwaliteit van de communicatie, enz., enz.
 • Welke acties neem je vanwege je verantwoordelijkheid?
 • Uit welke acties blijkt jouw verantwoordelijkheid?
 • Waar houdt jouw verantwoordelijkheid op?
 • Als je medeverantwoordelijk bent, van wie verwacht je dan initiatief?
 • Op welke bijdrage kan de initiatiefnemer dan rekenen?
 • Als je naar je eigen situatie kijkt, in welke mate heb je dan het gevoel dat je eigen keuzes kunt maken?
 • Hoeveel keus heb je?

Doel vragen, SMART

 • Wat wil je op de lange termijn bereiken (zonder beperkingen)?
 • Hoe ziet de werkelijkheid eruit als je je doel bereikt hebt?
 • Omschrijf je toekomstbeeld.
 • Hoe weet je dat je je doel bereikt hebt?
 • Hoe ga je meten dat je je doel bereikt hebt?
 • Hoe ziet de situatie eruit als dat probleem is opgelost?
 • Hoe uitdagend is dat doel voor jou?
 • Sta je jezelf toe om het als een doel te zien?
 • Hoe realistisch is je doel?
 • Hoeveel tijd, energie, middelen heb je nodig om je doel te bereiken?
 • In hoeverre heb je dat ervoor over?
 • Wanneer wil je je idee gerealiseerd hebben?

Waarmee kan je hoofd vol zitten?

 1. angst
 2. gebrek aan zelfvertrouwen
 3. zelfveroordeling
 4. slechte concentratie
 5. te veel moeite doen
 6. weinig wil om te presteren
 7. perfectionisme
 8. te veel over jezelf nadenken
 9. gevoel van mislukking
 10. kwaad worden
 11. verveling
 12. verwachtingen
 13. jezelf teveel opjutten

Vragen naar de realiteit, voorbij roze bril en grauwsluier

 • Wat gebeurt er (wat, wanneer, waar, hoeveel, hoe vaak)?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan?
 • Wat is daarvan het resultaat?
 • Wie zijn nog meer betrokken (behalve jij)?
 • Wie is verantwoordelijk?
 • Welke dingen kunnen verkeerd gaan?
 • Wat gebeurt er dan met jou?
 • Welke consequenties heeft dat voor jou?
 • Wat gebeurt er dan met andere betrokkenen?
 • Wat zijn obstakels op weg naar je doel?
 • Wat houdt je tegen om in actie te komen?
 • Waar ben je onzeker over?

Opties en actie vragen

 • Wat wil je doen?
 • Wat voor mogelijkheden zie je?
 • Welke andere mogelijkheden zijn er?
 • Wat zou er gebeuren, wat voor mogelijkheden ontstaan er wanneer deze belemmering er niet zou zijn?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Welke combinaties van mogelijkheden zijn interessant?
 • Wie zou je kunnen helpen?
 • Wat zijn bepalende sleutelfactoren voor slagen of falen?
 • Welke alternatieven brengen het eindresultaat het meeste dichtbij?
 • Wat ga je doen?
 • Wanneer ga je dat doen?
 • Welke obstakels kun je tegenkomen?
 • Hoe ga je die aanpakken?
 • Wie moet je informeren over je actie?
 • Welke ondersteuning heb je nodig?
 • Hoe en wanneer ga je die mobiliseren?
 • Hoe zeker ben je dat je de afgesproken acties inderdaad en op tijd zal uitvoeren uitgedrukt op een schaal van 1-10?
 • Welk concrete gedrag helpt jou je doelstellingen te halen?
 • Hoe kun je jouw cijfer met een punt verhogen?

(c) Willem Verhoeven & Henk IJsselsteijn