Visie missie strategie

Zijn de neuzen wel gericht? Weet iedereen waar we voor staan? Gaan we allemaal dezelfde kant op? Is er synergie? Met een sessie van circa een dag maakt u de perfecte start van een nieuw jaar.

Definities visie, missie en strategie

Visie

  • Een visie omvat het toekomstbeeld dat een organisatie van zichzelf heeft in relatie tot haar omgeving, de plaats die deze organisatie in de omgeving wil innemen en de functie die zij in de omgeving wil vervullen. Het is een lange termijnbeeld met ideologische aspecten. Kortom, in de visie laat een organisatie zien wat zij wil zijn en hoe zij gezien wil worden door de omgeving.

Missie

  • In de missie komt naar voren hoe een organisatie de visie wil verwezenlijken. De missie geeft tevens aan wat de organisatie op termijn wil bereiken, binnen de geldende randvoorwaarden en mogelijkheden (takenpakket en wettelijke regelingen). Een missie is makkelijk communiceerbaar, herkenbaar en eenduidig geformuleerd.

Strategie

  • Uit de visie en missie worden de strategieën afgeleid. In de strategie verwoordt een organisatie hoe het de visie en missie wil verwezenlijken. Het gaat daarbij om concrete acties die de organisatie per se goed moet doen om de visie en missie te kunnen bereiken.

Om dit helder te krijgen en goed tussen oren kunt u gebruik maken van de speciale workshop.