Judith Klopper – Hektec

Directe manier van communiceren –  pro actief. 8.